Close

STD & PIN Codes

STD CODE of Umaria District
Division STD CODE
Bandhavgarh 07653
Pali 07655
Manpur 07627
PINCODE of Umaria District
Post Office PINCODE
Shahpur B.O 484001
Chauri B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Senduri B.O 484001
Senduri B.O 484001
Chauri B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Chauri B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Senduri B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Chauri B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Chauri B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Chauri B.O 484001
Chauri B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Chauri B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Senduri B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Chauri B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Chauri B.O 484001
Salaiya B.O 484001
Senduri B.O 484001
Chauri B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Senduri B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Chauri B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Chauri B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Shahpur B.O 484001
Amiliha B.O 484001
Bakeli B.O 484001
Birsinghpur Pali S.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Checheria B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Checheria B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Raipur B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Raipur B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Raipur B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Checheria B.O 484551
Checheria B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Raipur B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Checheria B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Raipur B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Checheria B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Raipur B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Raipur B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Raipur B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Checheria B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Birsinghpur Pali S.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Checheria B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Bandhwatola B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Raipur B.O 484551
Ghunghuti B.O 484551
Sundardadar B.O 484551
Pinaura B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Rahta B.O 484555
Jarha B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Kudri B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Nowrrozabad R. S. B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kohka B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Rahta B.O 484555
Jarha B.O 484555
Parsel B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Parsel B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Kudri B.O 484555
Kohka B.O 484555
Jarha B.O 484555
Rahta B.O 484555
Pathari B.O 484555
Kohka B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kohka B.O 484555
Kohka B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kohka B.O 484555
Parsel B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kohka B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Pathari B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Rahta B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Rahta B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Kohka B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Rahta B.O 484555
Rahta B.O 484555
Parsel B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Rahta B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Kohka B.O 484555
Nowrrozabad R. S. B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Pathari B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Nowrrozabad R. S. B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kohka B.O 484555
Nowrrozabad R. S. B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Kudri B.O 484555
Jarha B.O 484555
Pathari B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Rahta B.O 484555
Kudri B.O 484555
Pathari B.O 484555
Kohka B.O 484555
Baskuta B.O 484555
Gopalpur B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Jarha B.O 484555
Nowrrozabad R. S. B.O 484555
Jarha B.O 484555
Kanchanpur B.O 484555
Kohka B.O 484555
Pinaura B.O 484555
Parsel B.O 484555
Rahta B.O 484555
Rahta B.O 484555
Pathari B.O 484555
Bilaspur B.O 484660
Chandia S.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Akhdar B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Narwar B.O 484660
Banka B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Narwar B.O 484660
Lorha B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Banka B.O 484660
Obra B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Chandia S.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Banka B.O 484660
Chandia S.O 484660
Akhdar B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Lorha B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Chandia S.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Obra B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Obra B.O 484660
Banka B.O 484660
Narwar B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Lorha B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Banka B.O 484660
Obra B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Lorha B.O 484660
Banka B.O 484660
Chandia S.O 484660
Lorha B.O 484660
Banka B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Banka B.O 484660
Baroda B.O 484660
Lorha B.O 484660
Baroda B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Akhdar B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Banka B.O 484660
Akhdar B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Narwar B.O 484660
Narwar B.O 484660
Banka B.O 484660
Obra B.O 484660
Kaudiya B.O 484660
Banka B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Banka B.O 484660
Baroda B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Baroda B.O 484660
Baroda B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Narwar B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Narwar B.O 484660
Narwar B.O 484660
Harrwah B.O 484660
Chandia S.O 484660
Chandia S.O 484660
Chandia S.O 484660
Harrwah B.O 484660
Narwar B.O 484660
Chandia S.O 484660
Narwar B.O 484660
Narwar B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Baroda B.O 484660
Banka B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Chandia S.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Chandia S.O 484660
Obra B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Pathrahta B.O 484660
Banka B.O 484660
Bilaspur B.O 484660
Nigahri B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Umaria S.O 484661
Bharaula B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Umaria S.O 484661
Mahroi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Baderi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Karkeli B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Badwar B.O 484661
Dhanwar B.O 484661
Baderi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Dhanwar B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Umaria S.O 484661
Karkeli B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Umaria S.O 484661
Umaria S.O 484661
Bhundi B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Badwar B.O 484661
Umaria S.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Umaria S.O 484661
Karkeli B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Baderi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Badwar B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Karkeli B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Badwar B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Badwar B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Kachharwar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Karkeli B.O 484661
Umaria S.O 484661
Nigahri B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Baderi B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Bhundi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Baderi B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Badwar B.O 484661
Dhanwar B.O 484661
Baderi B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Badwar B.O 484661
Badwar B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Dhanwar B.O 484661
Bharaula B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Dhamokhar B.O 484661
Baderi B.O 484661
Karkeli B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Majmanikala B.O 484661
Nigahri B.O 484661
Saraswahi B.O 484661
Mahroi B.O 484661
Chilhari B.O 484664
Chilhari B.O 484664
Umaria Bakeli B.O 484664
Kothari B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Amarpur B.O 484664
Amarpur B.O 484664
Jhall B.O 484664
Badchhad B.O 484664
Tikuri B.O 484664
Chilhari B.O 484664
Khalaundh B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Umaria Bakeli B.O 484664
Bandhavgarh National Park S.O 484664
Umaria Bakeli B.O 484664
Indwar B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Indwar B.O 484664
Badchhad B.O 484664
Kothari B.O 484664
Padkhuri B.O 484664
Padwar B.O 484664
Tikuri B.O 484664
Bandhavgarh National Park S.O 484664
Jhall B.O 484664
Amarpur B.O 484664
Indwar B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Chansura B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Tikuri B.O 484664
Jobi B.O 484664
Padwar B.O 484664
Amarpur B.O 484664
Umaria Bakeli B.O 484664
Khalaundh B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Chansura B.O 484664
Padwar B.O 484664
Chansura B.O 484664
Khalaundh B.O 484664
Jhall B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Padwar B.O 484664
Mudgudi B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Chansura B.O 484664
Padkhuri B.O 484664
Padkhuri B.O 484664
Padkhuri B.O 484664
Jobi B.O 484664
Umaria Bakeli B.O 484664
Mudgudi B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Jhall B.O 484664
Khalaundh B.O 484664
Tikuri B.O 484664
Mudgudi B.O 484664
Bharewa B.O 484664
Chansura B.O 484664
Padwar B.O 484664
Jhall B.O 484664
Mudgudi B.O 484664
Chilhari B.O 484664
Badchhad B.O 484664
Kothari B.O 484664
Bandhavgarh National Park S.O 484664
Badchhad B.O 484664
Panpatha B.O 484664
Khalaundh B.O 484664
Kothari B.O 484664
Indwar B.O 484664
Gobarde B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Kathar B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Naugawan B.O 484665
Semra B.O 484665
Semra B.O 484665
Naugawan B.O 484665
Naugawan B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Bijauri B.O 484665
Gobarde B.O 484665
Semra B.O 484665
Kathar B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Balhaud B.O 484665
Kathar B.O 484665
Kathar B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Kathar B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Balhaud B.O 484665
Semra B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Bijauri B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Naugawan B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Naugawan B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Naugawan B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Kathar B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Balhaud B.O 484665
Naugawan B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Semra B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Semra B.O 484665
Gobarde B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Naugawan B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Naugawan B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Gobarde B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Semra B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Kathar B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Gobarde B.O 484665
Gobarde B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Gobarde B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Bijauri B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Kathar B.O 484665
Manpur S.O (Umaria) 484665
Balhaud B.O 484665
Balhaud B.O 484665
Bijauri B.O 484665
Kachhratola B.O 484881
Salaiya B.O 486771
Salaiya B.O 486771
Salaiya B.O 486771
Salaiya B.O 486771
Salaiya B.O 486771
Salaiya B.O 486771
Amiliha B.O 486775